Zoek in 28 vervoerders
op qonneqted.com

Zoek naar (valet-)parkings, taxi's,
overnachting met transfers.

Algemene voorwaarden Qonneqted

Rol Qonneqted en aard overeenkomst

Qonneqted gaat met u als gebruiker / klant een overeenkomst aan als organisator van het boekingsproces. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. U gaat met Qonneqted nadrukkelijk niet een overeenkomst aan met betrekking tot de dienst die u afneemt bij de parkeeraanbieder: daarvoor sluit u een afzonderlijke overeenkomst af met de parkeeraanbieder. Het gaat nadrukkelijk niet om een bemiddelingsovereenkomst: u betaalt aan Qonneqted administratiekosten voor de organisatie van het boekingsproces door Qonneqted.

Annulering

Bij annuleringen van meer dan 24 uur voor de te leveren dienst (door de parkeeraanbieder) kan de boeking geannuleerd worden onder restitutie van het betaalde bedrag. In dat geval wordt er echter wel een bedrag van EUR 6 aan administratiekosten in rekening gebracht aan u. Bij annuleringen van minder dan 24 uur resterend tot de te leveren dienst volgt geen restitutie bij annulering.

Klachten over de parkeeraanbieder

In het geval dat u als klant klachten heeft over de parkeeraanbieder, kunt u bij Qonneqted terecht. Uw klachten zullen dan worden aangekaart bij de aanbieder. Qonneqted zal trachten in overleg met u en de aanbieder tot een oplossing te komen.

De dienst van de parkeeraanbieder

Qonneqted is slechts verantwoordelijk voor het boekingsproces en derhalve niet voor de kwaliteit van de dienstverlening van de parkeeraanbieder. Alle aspecten die zien op de dienstverlening door de parkeeraanbieder vallen dan ook buiten de overeenkomst die u heeft met Qonneqted. Qonneqted is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen dan wel nalaten van de parkeeraanbieder. Voor de inhoud van uw overeenkomst met de parkeeraanbieder verwijzen we u naar de (ook in het boekingsproces getoonde) algemene voorwaarden van de parkeeraanbieder.
verwerken van uw verzoek